RETSOPGØRET
001
 

KAMPEN FOR DANMARKS KRISTNE VÆRDIER

Bestyrelsen for foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges’ har i påsken 2014 iværksat en handlingsplan. En sagfører er blevet kontaktet og betalt det første beløb på kr. 80.000 for at foretage de indledende juridiske forberedelser til at bringe de ansvarlige statslige myndigheder, der i sommeren 2012 (ved indførelsen af kirkelige vielser af par af samme køn) krænkede Danmarks Grundlov, for en dommer. Forulempelsen af grundloven ligger i en åbenlys overtrædelse af lovens fjerde paragraf, der tilsiger Danmarks kristne kirke statens uforbeholdne støtte. For at kunne gennemføre den juridiske, teologiske og åndelige 4-års plan, som med henblik på et retsopgør er blevet foreningen forelagt, henvender dens bestyrelse sig nu til foreningens medlemmer – ja, til alle ansvarsbevidste, danske borgere – om at støtte denne kamp for de kristne værdier. Handlingsplanens gennemførelse bygger bl.a. på det såkaldte ’BORGER-BURGER’-projekt’, der på en letfattelig måde forklarer, at hvis den enkelte medstrider i den tid, denne for vort land så betydelig rettergang finder sted, vil afstå fra at spise blot én burger om måneden, så er den forestående fireårige kamp for Danmarks kristne værdier økonomisk sikret. Det månedlige beløb på kr. 50,-- kan indsættes på følgende konto:

9740 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse.

Ved at indstille sig på denne månedlige støtte, der går under betegnelsen ’BORGER-BURGER-projektet’, tager den enkelte borger aktiv del i kampen for at bevare det kristne livssyn, som siden 1849 har været lovbefæstet i Danmarks Grundlovs fjerde paragraf! Dette grundlovs-livssyn indebærer en etisk holdning, der fremover bør forblive at være den moralske rygrad i det danske samfundslegeme. Det beskedne månedlige beløb vil – måned for måned - være med til at værne om den ranke frihed, som lyser ud af grundlovens fjerde paragraf – ja, den ’fornægtede burger’ vil være medvirkende til at stå de mørke, hensynsløse, politiske kræfter imod, som vil sønderrive den fædrene livsnerve, der oppebærer Danmarks som et kongerige med en protestantisk, kristen bekendelse! Ved at undlade at spise den ekstra burger om måneden afleverer danske borgere et kontant ja til de 14 ord, der udgør den fornemme etiske tænkning og troens refleksion, som er indholdet af grundlovens 4. paragraf.
 

N o e r

 

TILBAGE