RETSOPGØRET
004
 

STATENS ETISKE TÆNKNING

Samvittighederne berøres i det danske samfund som aldrig før! Det viser sig, at staten som ingensinde tidligere blander sig i den enkelte borgers religiøse overbevisning og tro – og det i en sådan grad, at det næppe kan benægtes, at endog statens grundlovssikrede religionsfrihed er i fare! At samtlige kirkelige funktionærer i den danske folkekirke (med undtagelse af kirkens præster) har fået besked på, at hvis de af samvittighedsgrunde undlader at medvirke i en statslig kirkelig handling samt udøvelsen af en statslig kirkelig vielsesceremoni (som de ud fra deres opfattelse finder ubibelsk) så vil de blive fyret på gråt papir – er en tvangsforordning, der ikke kan godtages. Øjeblikket er inde, hvor det såkaldt (fint formulerede) ’etisk-sociale’ samfundssyn ikke længere skal diktere de borgere, der med deres familier lever deres hverdag ud fra deres personlige tro og indre religiøse og moralske opfattelse.

I opdragelsen af deres børn og den skoleundervisning, som de på et lovligt grundlag søger at gennemføre, følger de Ny Testamentes og den kirkelige bekendelses forklaring, at ’hjerterne tørster efter noget mere, end hvad det kolde, statsstyrede system kan tilbyde’. Sådan har det været gennem alle slægtled, og de finder det derfor IKKE som noget usædvanligt eller afvigende, at Danmarks Grundlovs fjerde paragraf indeholder et rent religiøst ræsonnement – ja, de finder det både sandt og sundt, at denne ’troens holdning’ udgør selve udgangspunktet for statens etiske tænkning. Danmarks Grundlovs fjerde paragraf er stadig gældende! Imidlertid vil dens hadere i den kommende tid sætte himmel og jord i bevægelse for at få netop dette kristen-etiske fundament fjernet. Derfor bør alle danske borgere, som anerkender denne grundlovsparagrafs dybe betydning træde hjælpende til. Ligegyldighedens og passivitetens tid er forbi…
 

N o e r

Næste indlæg: Torsdag, 15-05-2014
 

TILBAGE