RETSOPGØRET
006
 

PORT MED SLÅ OG BOM

Danmarks Grundlovs fjerde paragraf er båret af en tydeligt evangelisk-inspireret moralsk karakter. Det vil sige, at den fra dybet af sit indhold og ordvalg fortæller, hvad den mener, er godt, og hvad der er ondt. Den er en solid ledetråd for dem, der af hjertet spørger, hvad der er løgn, og hvad der er sandhed. Den præciserer, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Ingen dansk borger bør derfor i den kommende grundlovsstrid holde sig tilbage fra at støtte kampen for vort lands kristne grundlovsparagraf. Den synes i denne time at være det eneste og sidste, som kan stille op til kamp mod de politiske og gejstlige kræfter, der for fulde sejl – time for time – arbejder på at udbrede en amoralsk, hedensk kristendomsforståelse. Med sin jødiske skriftlærdom og sin kristelig, teologiske tænkning er grundlovens fjerde paragraf port med slå og bom for en videre indtrængen af al fremmed religiøsitet og sædelig vanrøgt.

Ved et kommende retsopgør vil danske borgere derfor bevise, at de ikke uden sværdslag vil overlade den danske befolkning til afguderne og de udyr, som Ny Testamente med Jesu ord kalder for ’glubske ulve’ (Matt.7:15 og Ap.G.20:29). De vil (med hensyn til at støtte initiativtagerne til det kommende retsopgør) efterleve det bibelord, der siger: "Afslå ikke at hjælpe nogen, hvis du er i stand til det. Sig ikke: Kom igen i morgen, så skal jeg hjælpe dig… hvis du har, hvad der er brug for!" (Ordspr.3:27-28).
 

N o e r

Næste indlæg: 22-04-2014

 

TILBAGE