RETSOPGØRET
008
 

HVORDAN MAN BØR FÆRDES I GUDS HUS

Samtidig med, at foreningens advokat nu forbereder den juridisk-korrekt udformede stævning, som skal bringe de ansvarlige indenfor Danmarks regering og landets gejstlighed for retten, så er det for de oprigtigt troende vigtigt at holde fast ved den grundlæggende, åndelige baggrund for hele denne sag. I den forbindelse er det af overmåde stor betydning, at den enkelte medstrider fatter indholdet af den hilsen, som Paulus sender til sin unge medarbejder, Timotheus. Den lyder sådan: "Hvis det trækker ud (med mit komme), skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds Hus – det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og rundvold… og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed!" (1.Tim.3:15-16).

Så sandt som denne sag drejer sig om den politiske fastholden af Danmarks kristne grundlovsparagraf (§ 4) – så er det tillige en åndelig strid hvad angår den renhed og sømmelighed – ja, den velsignede Gudgivne kærlighed – hvormed Guds folk i vort land ’bør færdes i Guds Hus’. Henvendt til dem, som foragteligt trækker på skulderen og (med den velkendte, overlegne, teologiske arrogance) spørger: "Hvad er Guds Hus?" – samt tilføjer: "Det kan vel kun være templet i Jerusalem, som apostelen henviser til," svarer vi med apostelens egne ord: "Guds Hus… er den levende Guds kirke, som er selve sandhedens ophøjede søjle og samtidig dens faste, solide og urokkelige grundvold!"

Henvendt til dem, der spørger: Hvad forstås med ordene: "Hvordan man bør færdes i Guds Hus," svarer vi: "Dette forstås bedst ved (langsomt og vedvarende) at tilegne sig den hemmelighed, der kaldes ’gudsfrygt’. Det er nemlig ikke en sag, man bliver hurtig færdig med, for netop denne hemmelighed er (som apostelen udtrykker det): ’uimodsigelig stor’!
 

N o e r

Næste indlæg: 03-06-2014

 

TILBAGE