RETSOPGØRET
009
 

DET STUNDER MOD ET OPGØR

Med voksende tydelighed skinner det igennem, at den militante homobevægelse styrer mod et opgør med Europas jødisk-kristne kultur. Ej heller er det en hemmelighed, at bevægelsen har fremgang. Dens seneste ’sejr’ er et lovforslag i juni 2012, hvormed det danske parlament gennemførte muligheden for statskirkelige vielser af homoseksuelle. Otte af landets ti biskopper udfærdigede i den forbindelse et for kirken fremmed ritual, som nu anvendes over hele landet. Den homoseksuelle propaganda invaderer overalt og med strategisk snilde medier, skoler, børnehaver og universiteter. Så godt som alle landets kristne trossamfund har ’revideret’ deres forståelse af Bibelens lære om homoseksualitet, og lovgiverne er i denne time i gang med nye projekter, som overgår advokaternes og dommernes vildeste fantasi.

Samtidig med denne for den homofile elite voksende popularitet er der få eller ingen, der tager til genmæle med en afslørende dokumentarisk fremstilling af de skader, som det homoseksuelle samfund foranlediger i børns, unges og familiernes liv. Dagbladenes lederartikler, reporterne, religiøse ledere, politikere, tv-journalister, ministre og indflydelsesrige mænd og kvinder i høje stillinger er tavse; det er ikke ’politisk korrekt’ at tale sandhed i denne sag. De, som fra nu af rejser sig til modstand mod denne for samfund og kirke så alvorlige udvikling, kan vente det værste. I øjeblikket hersker en mærkelig stilhed. Sikkert den stilhed, som ruger før stormen. Her gælder kong Salomos visdomsord: "Alt har sin stund, og hver en ting under himlen sin tid:… En tid til at tie og en tid til at tale" (Prædik.3:7). Nu er det tid til at tale… og da vil den forventede storm bryde løs. I den situation må frontkæmpernes bagland stå fast. Dets moralske – og anden form for støtte må være ubrydeligt…
 

N o e r

Næste indlæg: 05-06-2014

 

TILBAGE