RETSOPGØRET
012
 

21 MODIGE MÆND

I den konfrontation, der længe har luret og nu med kæmpeskridt nærmer sig, er det ikke kun et retsligt opgør med staten og den del af kirken, som (i fællesskab) overtræder Skrift, bekendelse og Grundlov, der finder sted. Nej, det bliver dybest set en strid med den liberale teologi, der underkender Den Hellige Skrift som værende Guds Ord! Eftersom Danmarks Grundlovs fjerde paragraf med en krystalklar henvisning (og med navns nævnelse – Martin Luther) påtager sig at værne om reformatorernes lære, så dukker de 43 artikler, som 21 lutherske prædikanter forfattede i 1530, frem af fortidens tåge. Disse artikler er ikke nedfældet på hverken latin eller tysk (som den Augsburgske Bekendelse) – men de er skrevet på dansk. De taler derfor et sprog, som selv nutidens danske borgere kan forstå, og de lægger ikke fingrene imellem med hensyn til de gejstlige, ’som vil vise en anden vej end den vej, som Den Hellige Skrift henviser til, nemlig at Bibelen ’i sandhed er Guds Ord’ (1.Thess.2:13). Denne såkaldte ’Københavnske Bekendelse’ af 1530, som erklærer, at Den Hellige Skrift (hvad angår menneskesjælens frelse) ’er den eneste fuldkomne regel og lov’, forekommer at være et gyldigt dokument og et værdigt bevismateriale i den foreliggende sag.

De 21 lutherske prædikanter erklærer for de snart 500 år siden, at de, ’som vil gå en anden vej end den, der følger Skriftens klare henvisning, er både vanvittige, blinde og vantro’ (art.3). Et stærkere tilsagn med henblik på at understøtte Grundlovens reformatoriske tilkendegivelse (paragraf 4) kan næppe opdrives! Af samme grund må danske troende i tro og handling stille sig bag det initiativ, som nu tages, for at bringe ’de 43 glemte artikler’ for dagens lys. De, som tør indtage samme radikale stilling til vor tids grundlovsovertrædere og foragt for kirkens bekendelse, som de 21 modige mænd indtog i 1530, bør melde sig på skanserne…
 

N o e r

Næste indlæg: 17-06-2014

 

TILBAGE