RETSOPGØRET
014
 

FORVALTER AF GUDS HEMMELIGHED

Et voldsomt og hemmelighedsfuldt kapitel er ved at blive åbnet i Guds husholdning både med henblik på nationernes skæbne og Kristi menighed i dette slægtled. Ved indgangen til sidste halvdel af et nyt årti står mange landes EU- borgere (uden at vide det) på tærskelen til en fase af kontinentets historie, hvor et bittert regnskab skal gøres op. Den nye ligestillingsideologi, som i årevis er blevet fremmet i Strassburg og Bruxelles, og som har vundet indpas i regeringspalæet i København (hvor den endog truer landets grundlov) lader ane, at det nu mere end nogensinde er en hel generations skæbne, der står på spil.

En forfærdende forførelse fejer ind over hele Europa, og Ny Testamentes dystre forudsigelse, at i de sidste dage skal folk lytte til vildledende ånder og dæmoners lærdomme’ (1.Tim.4:1) synes at være ved at gå i opfyldelse. Under betegnelsen ’Gender Mainstream’ er et gigantisk omskolingsprogram ved at blive gennemført. Det sigter på at vælte den kristne verdens årtusindgamle søjler, hvorpå mand-kvinde forholdet og det bibelske familiemønster er bygget. Ny Testamente taler om, at der er hele ’tidsaldre’ der med ét bliver udsat for en slags ’overjordisk bestemmelse’, hvis hovedkvarter af apostelen kaldes ’luftens rige’.

Herfra udgår befalinger fra en skjult myndighed, der betegnes som ’herskeren over luftens rige’ (Ef.2:2). Her støbes nogle kugler, der affyres fra forskellige ramper på jorden - nøjagtigt som det i øjeblikket synes at være tilfældet med kommandocentrene i EU. Svaret på denne ulykke er at finde – tror jeg – i den forklaring, som gives af apostelen Paulus, når han udbryder: "Sådan skal man betragte os: Som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder (1.Kor.4:1). Det græske ord for ’forvalter’ er beslægtet med udtrykket ’økonomi’. At være ’regnskabsfører’ for Guds hemmeligheder er et ansvarsfuldt job! Ikke mindst når det drejer sig om den hemmelighed, der skal åbenbares for dette slægtled… og netop dette er den åndelige baggrund for det værk, som en voksende skare af troende i Danmark har påtaget sig – og som fordrer daglig støtte og hjælp!
 

N o e r

Næste indlæg: 24-06-2014

 

TILBAGE