RETSOPGØRET
016
 

KAMPEN FOR DEN ÅNDELIGE ARV

Det er intet mindre end bemærkelsesværdigt, at samtidig med, at Israel – på grund af en skærpet konfrontation med nationens værste fjender – i disse dage stilles på valg (hvor det vil stride for Jerusalems åndelige arv) – så foregår den samme kamp om de kristne værdier i Danmark! I Israel bliver det ET FORFATNINGSSPØRGSMÅL, hvorvidt landet fremover i national og international sammenhæng skal have status som ’Den jødiske Stat’ – og i Danmark er et forestående retsopgør med en flok politiske og gejstlige grundlovsovertrædere et spørgsmål om borgernes holdning til nationens kristne værdier!

Den palæstinensiske ledelse har med et pennestrøg kastet Israels grundlæggers, Theodor Herzls, livsværk: ’Den jødiske Stat’ (1896) i papirkurven. "Vi anerkender ikke den formulering," erklærer de. Dette har fået Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til at sætte Herzls berømte og skattede ’bogtitel’, Den jødiske Stat’, på valg! Netanyahu vil nu have den historiske benævnelse indført ved lov i Israels nationale konstitution – og han mødes af en massiv modstand fra egne rækker. Jøderne er nemlig for en stor dels vedkommende mere interesseret i en politisk løsning, hvilket i dette tilfælde indbefatter, at også de (sammen med deres ærkefjender) kaster Herzls zionistiske syn på ilden.

De kristnes syn på denne sag om Israels grundlov knytter sig til den 3500-årige forudsigelse, som i Israels ørken blev givet til Moses, da Herren talte til ham og sagde: "Jeg vil af jeres (israelitternes) egen midte lade en profet som dig fremstå for dem (Israels børn) – og Jeg vil lægge Mine ord i Hans mund. Han skal forkynde dem alt det, Jeg befaler Ham, og dem, der ikke adlyder Mine ord, som Han taler i Mit navn, vil Jeg kræve til regnskab (5.Mose 18:18-19). Israel bliver nu (med hensyn til livsindholdet af dets konstitution) vejet på vægten (Dan.5:27), og hvis det udelukkende søger den fattige, politiske løsning, vil det i både Guds og menneskers øjne ’blive fundet for let’ (v.25).

I indledningen til værket ’Den jødiske Stat’ erklærer Theodor Herzl således med egne ord, at denne formulering ikke er hans ide. "Det er en aldrende tanke fra fordum," skriver han, "det er en gammel drøm fra fædrenes tid…" – I det 14. århundrede knyttede den jødiske rabbi, Levi Gershon, Moses-profetien til selve Israels forventning om Messias! Nu søges Herzls benævnelse (’Den jødiske Stat’) at blive kernen i formålsparagraffen i Israels konstitution… på nøjagtig samme måde, som den 4. paragraf i Danmarks Grundlov angiver det protestantiske samfundssyn som grundlovens hovedartikel i ’det yndige land’. Denne åndelige vision bliver nu (både i Israel og Danmark) anfægtet af ydre og indre fjender… og de, der som medløbere søger at forulempe Gudstanken i både den jødiske og den danske forfatning vil (ifølge det tilsagn, som blev givet til Moses) ’blive krævet til regnskab’ (5.Mose 18).
 

N o e r

Næste indlæg: 01-07-2014

 

TILBAGE