RETSOPGØRET
017
 

DIAGNOSEN

I den højaktuelle kamp mod den (for den jævne EU-borger uforståelige, såkaldte) ’Gender Mainstreaming’ politik, er det nødvendigt at belære de troende om Ny Testamentes klare udsagn om mandens og kvindens indbyrdes stilling i Guds menighed. Den verdslige, politiske ligestillingsidé er – uanset hvor populær og udbredt den virker i både samfund og kirke – dyb antikristelig! Den vil aldrig kunne bekæmpes med verdslige argumenter, systemer eller ’tankebygninger’ (2.Kor.10:4).

"Nok lever vi som andre mennesker," siger apostelen, "men vi kæmper ikke som verdslige mennesker; vore kampvåben er ikke verdslige…" (v.4). Det vil sige, at den antikristelige, kristendomsfjendske, politiske ligestillingsideologi, der har vundet indpas på tinge, og som i denne time breder sig som kræft (2.Tim.2:17) i Guds menighed, ikke kan bekæmpes med lidt demokratisk ’urtemedicin’ men kun med Skriftens sunde lære om Guds naturlige, frugtbringende orden i forholdet mellem de to køn. Hvis dette ikke sker – og dermed mener jeg ikke kun som en klar og tydelig basun, der blæser alarm, men som en lære, der ved Guds Ånds hjælp omsættes i virkelighed og med en sagtmodig ånd fastholdes i både hjem og kirke – så vil de sorteste dæmonlærdommes vinde feje alverdens snavs og søle ind bag kirkens mure – ja, med pludselige stormkast vil disse kolde vindstød piske en verdslig filosofis golde, visne blade helt op foran alteret, hvor de vil udslukke det sidste blafrende lys i den gyldne stage (1.Tim.4:1).

Ny Testamente erklærer, at dette billede ikke er – som nogen foragteligt vil hævde – ’overdrevent og eksalteret’. "Nej, Ånden siger udtrykkeligt," (hedder det) "at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme…" (v.1). Af samme grund er det på sin plads (selvom enkelte vil tage sig til hovedet og udbryde, at ’noget sådan burde man hverken sige eller skrive’) at citere de gamle jødiske profeter, der ikke lagde fingrene imellem, når de gik i rette med nationens forhold. "Der er en horeånd i jeres indre," siger Herren (idet Han fortsætter med at påpege, hvorfor folket har det så svært med at omvende sig): "Mig kender de ikke. Deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud" (Hos.5:4). Dersom netop dette forhold er sandt (at vort stakkels fædreland er gennemsyret af den ånd, som profeten omtaler) så skal der mere end lidt politisk, verdslig demokrati til for at føre folket til omvendelse! En retssag kan i så tilfælde kun afsløre, hvad der skjuler sig bag ’Gender Mainstreaming’-ideologien. Den kan stille diagnosen, men den helbredende medicin er og forbliver Guds Ord, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet (Ef.3:1).

Det er bl.a. dette klare syn, som bør forene de troende i en indsats for vort lands kristne værdier. Dette kan ske gennem Grundlovsforeningens arbejde.
 

N o e r

Næste indlæg: 03-07-2014
 

TILBAGE