RETSOPGØRET
020
 

STRIDENS FRONTLINJER

En dyb, antikristelig ’Gender Mainstreamings-politik’, som udgår fra EU-palæet i Strassburg, søger at bringe en farlig, verdslig og stærk politisk betonet ligestillingslære inden for kirkens mure! Der kan imidlertid i den forbindelse ikke herske skyggen af tvivl om, at de to køn ifølge Den Hellige Skrift er ligestillet over for Gud med hensyn til den nåde og barmhjertighed, der er at finde i Kristi forsoningsværk. Her hedder det jo, at ’det kommer ikke an på… at være mand eller kvinde, for vi er alle én i Kristus Jesus’ (Gal.3:28). Anderledes er det med Guds evigt gældende skaberorden! Om denne lærer Bibelen, at efter syndefaldet i Edens Have, fastsatte Skaberen en stadig og yderst påkrævet orden mellem de to køn. Det er denne gode, naturlige, Gudgivne skaberorden, som (med ildevarslende, voksende styrke) er under ’attack’ – og det er i den henseende, at det nu mere end nogensinde er nødvendigt for samfundets og mediernes ansvarlige at lytte opmærksomt til den lære, der ligger skjult i kirkens bekendelse og Den Hellige Skrift.

Ny Testamentes apostel erklærer som et indledende princip (med henblik på den her omtalte skaberorden), at ’Kristus er hver mands hoved’ (1.Kor.11:3).

Hvor apostlenes lære på dette punkt ikke fastholdes (Ap.G.2:42) vil enhver lærdoms vind (Ef.4:14) kunne feje gennem den bygning, der kaldes Guds Hus (Ef.2:21) – og de troende vil da kunne ende som ’uforstandige børn’, der af vranglærens stormkast’ slynges og drives hid og did’ (Ef.4:14). Når der i kirken tales om ’ligestilling’, så er der ét bibelsk begrundet forhold, der aldrig bør udsættes for den verdslig-politiske opfattelse af dette begreb. Netop dette syn gengives krystalklart med ordene: "Han (Gud, Faderen) har givet Ham (Kristus, Sønnen) som hoved over alle ting til kirken" (Ef.1:22). Den, som herefter benægter, at ’Kristus er hoved’, er antikrist – ja, den som herefter søger at bringe politikernes ligestillingsideologi ind i denne ophøjelse af Jesus (der er sat som ’hoved over alle ting’) er antikrist – og den, som herefter og i samme forbindelse (fortsat som talsmand for en politisk ligestillingslære) benægter, at Kristus ikke blot ’er hoved over alle ting’, men at Han på en særlig måde er ’hver mands hoved’, er antikrist! Her står kampen, og her er stridens frontlinjer aftegnet (1.Johs.2:22-25). De tøvende og de religiøse medløbere bør overalt og på dette sene tidspunkt se i øjnene, at de i deres forstokkethed kan ende blandt de ulykkelige, der (på grund af deres udbrændte lamper) kommer til at ’stå med skam over for Jesus ved Hans tilsynekomst! (1.Johs.2:28)
 

N o e r

Næste indlæg: 15-07-2014

 

TILBAGE