RETSOPGØRET
021
 

MAGTELITENS NYE SPROG

En ny magtelite er ved at dukke frem i horisonten. En mægtig lobby, der vil ’sprænge båndene og kaste rebene af sig’ (Salme 2:3). Som i Det Tredje Riges Tyskland (Herreracens diktator) og den røde stjernes Rusland (Proletariatets diktatur) – taler det nye system et nyt og ukendt sprog. "Dets mund er glattere end smør," siger David, "men inderst inde er de ude på krig!" (Salme 55:22) Han fortsætter: Deres ord er blødere end olie – men de har alle en dolk i ærmet" (v.22).

En nylig udkommen bog fra universitetet i Frankfurt med titlen ’Sprache unterm Hakenkreuz’ (skrevet af Horst Dieter Schlosser) stiller skarpt på den uhyggelige kendsgerning at nazi-ideologierne opfandt deres egne pæne, officielle udtryk og begreber, der skulle dække over de grufulde forbrydelser, som de var i fuld gang med at udføre (’Natten var fremrykket, og mørkets gerninger var i omdrejninger...’ Rom.13:12).

I politiske taler og officielle dokumenter blev nazi-systemets dødslejre omtalt med den nydelige formulering: ’Die Endlösung’ (Den afsluttende fase). Rædselsnatten med de tusinde knuste ruder og hundreder af brændende synagoger blev betegnet som ’Krystalnatten’. De forfærdende deportationer blev nævnt som ’Umsiedlung’ (’forflyttelser’). Over indgangsportalen til koncentrationslejren, Auschwitz, stod skrevet med store gotiske SS-bogstaver: ’Arbeit macht frei’ (Den, der arbejder, får frihed). Dødspatruljerne blev kaldt ’Sonderbehandlung’ (særbehandling) og de psykisk handicappede blev beskrevet som ’unwertes Leben’ (værdiløse liv). Da Hitler begik selvmord i krigens sidste timer, hed det i maj-overskrifterne 1945: ’Føreren faldt i kampen for Berlin’. Løgnesproget fortsatte til det sidste – og føres i dag af homo-ideologerne, der i EU-lovgivningen anvender det ukendte begreb ’Gender Mainstreaming’ (for kønnenes ligestillingsprogram) Ordet ’Homofobi’ anvendes i flæng (som et sygdomsbegreb), der hæftes på samtlige systemets modstandere. Nye ord som ’kønsidentiteter’ indføres i skoleundervisningen og begrebet ’seksuel mangfoldighed’ bruges, når der tales om de mange nye og officielt anerkendte sexformer. ’En kvinde’ omtales i folketingssalen og på ministerielle dokumenter (Sundheds- og forebyggelse-minister, Nick Hækkerup, 28. maj 2014, dok.nr.130 55 38) som ’en person med en livmoder’. "Disse nye ord indtages som små doser medicin," konkluderer den tyske forfatter, Victor Kempen. Han tilføjer: "De bliver slugt i en fart og synes ikke at have nogen umiddelbar virkning… men kort tid efter begynder giften at virke!"
 

N o e r

Næste indlæg: 17-07-2014

 

TILBAGE