RETSOPGØRET
022
 

Q 298

Da en beduinstamme, som tilhørte Tamirehklanen i 1947 – året før Israels ’fødsel’ som hebraisk stat – trængte ind i en snæver grotte i Judæas ørken, fandt de nogle gamle stenkrukker fyldt med manuskripter. Siden er der her blevet fundet ligeved 1000 skriftruller – og i en fjerde grotte blev der fundet 15.000 manuskript brudstykker. Blandt disse var en itureven rulle, som fik nummer Q.298, og som bar den usædvanlige overskrift ’Den Vises råd til Lysets sønner’. Det fremgår af disse kostbare arkæologiske fund, at der (sådan hedder det i de gamle skrifter) ’vil komme en tid, hvor lysets sønner vil strides med mørkets sønner’. Om de første (lysets sønner) hedder det i den gamle, gulnede papyrusrulle: "Den vises råd til morgenrødens sønner. Lyt til mig, og I vil finde frem til troskabens vej. Udforsk min tale, og I vil vokse jer stærkere og stærkere i sandheden. Han (Den Almægtige) har allerede udmålt jeres slagorden og de forudbestemte trængsler, hvori I skal vandre…"

 

DEN ÅBNE AGENDA

Ved første øjekast synes det åndelige frontafsnit i Danmark at se sådan ud: En gruppe kristendomsfjendske (antisemitiske) politikker har slået sig sammen med statskirkens mere eller mindre verdsligt sindede biskopper for i fællesskab (og byggende på et enigt regeringsgrundlag) at gennemføre en række lovændringer, der til syvende og sidst (sådan forekommer det) vil ende med, at der gøres et afgørende forsøg på at fravriste Danmarks Grundlovs fjerde paragraf dens kristne bekendelse. Dette er den åbne agenda – og det er sådan, at den jævne, danske borger ’læser’ situationen.

Imidlertid er der (i forbindelse med både Den Hellige Skrift og kirkens 500-årige bekendelse) fundet gamle skriftruller, som stiller skarpt på en endetidskamp mellem (som det hedder): ’Mørkets og lysets sønner’. Er det den strid, som nu finder sted? Er det denne bemærkelsesværdige forudsigelse, som er ved at udfolde sig? Hvis dette er tilfældet, kan det have en særlig interesse at undersøge, hvad de gamle, flossede skriftruller mere har at sige. Kunne de indeholde et skjult budskab, som kunne få betydning i den forhåndenværende situation?

 

DEN UDMÅLTE SLAGSORDEN

For det første siger det gamle dødehavsmanuskript, at ’lysets sønner bør udforske dets indhold’. Dette stemmer overens med Bibelens 1. salme, som opfordrer til at ’grunde på Herrens ord dag og nat’ (v.2). Herudover taler ørkenrullen om en ’forudbestemt trængsel’, hvilket stemmer overens med Daniels Bog 11:32-34, som taler om, at ’de indsigtsfulde i folket’ (lysets sønner) for en tid skal ’blive offer for sværd, flammer, fangenskab og rov’ (v.34). Endeligt omtaler Paulus ’lysets børn’, som han opfordrer til ’ikke at sove som de andre’ (1.Thess.5:5-6).

Alt dette bør få de troende i Danmark til at forstå, at den kamp, som nu forestår, er en kamp mellem lys og mørke. Når ørkenteksten siger: "Han har allerede udmålt jeres slagorden," betyder det, at der forestår en forbitret kamp. Alle lysets børn indrulleres. De, som ’viger tilbage’ og nægter at gribe til ordets sværd i det konkrete, bogstavelige sammenstød, ’har ikke Herrens behag’ (Hebr.11:38).
 

N o e r

Næste indlæg: 22-07-2014

 

TILBAGE