RETSOPGØRET
028
 

ET UDFORDRENDE DOKUMENT

Da den danske teologiprofessor, som støttede den tyske Barmenerklæring fra 1934, Regin Prenter (1907-90), blev udnævnt til sin nye stilling ved Aarhus universitet i 1945. Forinden levede han i skjul for den tyske besættelsesmagt. På dette skjulested skrev han sin doktorafhandling, Spiritus Creator, der fokuserede på Martin Luthers Helligåndsteologi. Da Danmark den 4. maj om aftenen blev befriet fra nazisternes åg, kunne han forlade det hemmelige opholdssted, hvor han havde forfattet det dokument, der mere end meget andet gør det klart, at en teologi kun kan være et relevant udtryk for den kristne tro, ’dersom den er forbundet med kristendommens kilder i Bibelen, bekendelserne og kirkens historie’ (Kristeligt Dagblad, 14. sept.2009, v. Nikolaj Christensen).

Den danske professor støttede helhjertet Barmenerklæringen, som netop er blevet højtideligholdt i Westfalen i Tyskland. Her blev den for 80 år siden forfattet af modige tyske præster, der stod Hitlers antikristelige førerkult imod.

 

ET FÆLLES ORD

Barmenerklæringen indledes således: "Som medlemmer af lutherske, reformerte og unerede (forenede) kirker må og skal vi i fællesskab tale om denne sag! Netop fordi vi ønsker at være tro mod vore respektive bekendelser og ønsker at vedblive at være det, kan vi ikke tie, idet vi tror, at der i en tid, der er kendetegnet af en fælles nød og ængstelse, er lagt os et fælles ord i munden." Erklæringen fortsætter med de linjer som gjorde nazisterne rasende: "Vi forkaster den falske lære, at kirken ved siden af dette ene Guds ord også skulle og kunne anerkende andre begivenheder og magter, skikkelser og sandheder som en Guds åbenbaring" (oversættelse min).

Den præst, der i Tyskland er mest kendt for den kirkelige modstand mod datidens farligste ideologi, var Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Han blev arresteret i foråret 1943 og blev hængt den 9. april 1945 – kun fire uger før Anden Verdenskrigs afslutning i Europa. Efter henrettelsen af den danske præst, Kaj Munk, i 1944 blev Barmenerklæringen taget op i dansk sammenhæng af professor Regin Prenter…

 

AT FÅ GJORT RENT BORD

Netop denne erklæring er dermed blevet et enestående eksempel på en moderne bekendelse, der i en bestemt historisk situation forsøger at sammenfatte kirkens tro for dermed at forsvare sig mod påtrængende politiske strømninger. På samme måde, som der i dag i Danmark er et voksende spændingsfelt mellem den politiske statsmagt og Danmarks protestantiske kirker – sådan stod de tyske kristne fast på Ny Testamentes lære om denne sag. Den 80-årige erklærings første artikel henviser til Jesu ord: "Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved Mig." Artiklen fortsætter: "Sandelig, sandelig siger Jeg jer: Den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver" (Johs.10:1).

Netop dette bibelord passer på den lovløse indtrængen, som den danske statsmagt har foretaget, da den pålagde de danske bisper at udfærdige et ritual for kirkelige vielser af par af samme køn. Dette forhold bør ikke forbigås i tavshed men de ansvarlige bør stævnes for denne forbryderiske handling. Af den grund bør alle danske nu samle sig om den opgave at få gjort rent bord i denne sag.


N o e r

Næste indlæg: 11-09-2014

TILBAGE