RETSOPGØRET
035
 

DANMARKS VÆRN

Danmarks Grundlovs 4. paragraf hører til blandt Europas store frihedsdokumenter. Den er statens garantibevis på, at danske borgere har ret til at tænke, tro og handle frit. Den sigter på en politisk, religiøs og åndelig struktur, der gør Danmark til et land, hvor borgeren kan leve i tryghed efter sin overbevisning. Denne paragraf således er det stærkeste udtryk for, hvad begrebet ’menneskerettigheder’ betyder i Danmark! Fordi Grundlovens § 4 så åbent henviser til en specifik kristen lære, er den regnet blandt de europæiske konstitutioner, der åbent vedkender sig en ’Gudsbekendelse’ og derfor betragtes af landets troende som ’et værn for retsindige men undergang for forbryderne’! (Ordspr. 10:29)

"Det sidste vil de udådsmænd, der vil netop denne paragraf til livs, komme til at erfare," hævder de af landets borgere, som dermed får tændt en klart lysende lampe for at finde retningen frem. "Thi et forjættelsesord er dette," forklarer apostelen, idet han henviser til et guddommeligt besøg i Abrahams telt (1.Mose 18:10) "ved denne tid kommer Jeg igen, og så har Sara en søn" (Rom.9:9). Danmarks 4. paragraf er (mener jeg) et sådant ’guddommeligt forjættelsesord’, der for 150 år siden angav retningen for den enkelte borgers fremtid.


N o e r

Næste indlæg: 14-10-2014
 

TILBAGE