RETSOPGØRET
037
 

KONFRONTATIONEN MED LANDETS BISPER

(Gudsrigetanken nr.2)

I det øjeblik Danmarks højeste gejstlige embeder bringes for en verdslig domstol for dér at blive ’ransaget’ (hvorvidt de har forbrudt sig mod kirkens bekendelse) – da virkeliggøres den besynderlige situation, at domstolens grundlovstolkning også her bør tale klart, som det er tilfældet med andre love og forskrifter (der søges harmoniseret med kongerigets forfatning). Med henblik på den forhåndenværende situation foretages dette usædvanlige – ja, historiske retsopgør, fordi private, danske borgere har gjort gældende, at kirkens administrative myndigheder har tilsidesat kirkens bekendelse og dermed krænket det ansvar, som staten i Grundlovens 4. paragraf har påtaget sig.

Kirkens bekendelse er imidlertid forankret i dens lære om Guds Rige – og denne forankring forvandles nu pludseligt fra at være et tankeproblem til at blive et konkret handlingsmotiv.

De religiøse og sædelige, dybt moralske elementer, som er inkluderet i evangeliets ’Guds Riges’- forkyndelse, får med ét ben at gå på. Enkeltvis og stykke for stykke vil disse skriftafsnit i konfrontation med landets bisper blive omtalt i den verdslige myndigheds retsprotokol – og det vil da blive afgjort, hvorvidt disse (ifølge bekendelsen) påbudte forhold i Guds rige foranlediget af en grundlovsbestemmelse (§ 4) også bør gøre sig gældende i lovgivernes (tvivlsomt legale) forvaltning af kirkelige handlinger…

Til dem, der tør hævde, at ’denne sag ikke er så vigtig’, og at ’Guds Rige ikke skal blande sig i de verdslige myndigheders forsøg på at administrere Guds kirke’ – bør det påtales, at netop hele dette opgør vil være (skæbnesvangert) bestemmende for, hvorledes evangeliet om Guds Rige (Matt.4:23) vil blive forkyndt fremover…

Kirkens egne modstandere af, at en sådan retssag i det hele taget ser dagens lys, befinder sig på en ’teologiens korsvej’. Jesu omtaler de mennesker, der ’hører ordet om riget og ikke fatter det’… og derfor bliver et let bytte for den Onde (Matt.13:18-19). Hele denne sag føres ikke som et forsvar for et enkelt kirkesamfund men som et udtryk for Guds Riges dynamiske tilstedeværelse i det danske samfund.

 

N o e r

Næste indlæg: tirsdag: 21-10-2014

 

TILBAGE