RETSOPGØRET
042
 

NÅR SANDHEDEN UNDERTRYKKES

(Den 4. paragraf nr.3)

Den 4. paragraf i Danmarks Grundlov står som en ubrydelig garanti for, at magten i samfundet fordeles sådan, at anderledes tænkende kan komme til orde. Det protestantiske livssyn, som grundloven bygger på, gør det umuligt for et politisk diktatur eller et religiøst præstevælde at gribe magtens tøjler. Danmarks Grundlovs-vision protesterer mod enhver form for ’uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden’ (Rom.1:18). Protestantismens inderste drivkraft er, at den altid og alle vegne træder i skranken for den sag, som den af grundlovs-samvittighedsgrunde ikke kan svigte! Grundlovens 88. paragraf søger derfor at opnå, at den danske borger tænker sig om to gange, før han indvilliger i, at ændre denne paragraf. Både konge, folketing og alle landets borgere skal enes om en sådan handling, med hvilken Gud i himlen prøver menneskene (salme 11:4).

For den enkelte betyder dette, at alle danske borgere må indstille sig på en ny tid. Mænd fra den kirke, som grundloven henviser til, vil ’gå statens ledere i møde’ og bør da erklære (som det tidligere lød): "Så siger Herren" (1.Konge 21:18-19)… "du har solgt dig selv til at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne" (v.20). Kanhænde, at de styrende da (som det skete med Israels konge) ydmyger sig" (v.29), og ulykken ikke vil ramme dem (v.29)…
 

N o e r

Næste indlæg: 06-11-2014

TILBAGE