RETSOPGØRET
053
 

BORGERNES MANIFEST - ARTIKEL 10 (fortsættelse)

… kirken, et værn mod fremmed og falsk religiøsitet
 

Stk. 1

Den stat, der søger at væbne sig mod sine fjender, bør være mere end taknemlig, hvis den i sin midte har en kirke, der enkelt og ligefremt kan forklare dens borgere indholdet af det første af de ti bud. Det lyder sådan: "Du må ikke have andre guder end Mig" (2.Mose 20:3).
 

Stk. 1a

For det første kan staten være tilfreds med, at det ikke er dens opgave at fortælle folket, hvem disse ’andre guder’ er, eller hvem, der henvises til, med udtrykket: ’end Mig’. Dertil har staten en 500-år og protestantisk kirke og en række ligesindede frie, reformerte trossamfund, som ud fra en vægtig uddannelse og et etableret juridisk system kan afklare dette (ofte komplicerede) forhold for landets borgere.
 

Stk. 1b

Thi statens fjender er mange; de lurer indefra og rejser sig udefra. Blandt dem er ekstreme, politiske ideologer, der – som den nyere historie viser – kan ende som afguder, der styrter nationer i ruin. Der er yderliggående religiøst-inspirerede, nationale bevægelser, der systematisk lærer fjendskab mod enhver form for statsstyrelse og som ved påberåbelsen af individuelle friheder frasiger sig al slags verdslig øvrighed. Hvis dette er tilfældet, er det en velsignelse for en stat at have en kirke, som er tilknyttet en grundlov, der fremmer procedurer for, hvornår noget er ret og noget er uret, hvor love vedtages af et parlament og domstole træffer afgørelser i konkrete situationer.

 

Artikel 2b

Hvor en sådan stat genkender afgudernes mørke skygger og er klar over, at den ikke bare kan overlade det til borgerne selv at ’skønne og vurdere’ eller individuelt lad sig lede ’af deres egne intuitioner og undertiden ’sære oplevelser’ på det religiøse plan, ja, af fremmede religioner og sekters sjælenedbrydende indtrængen, da bør staten kunne føle sig tryg ved en politisk struktur, som i dens forfatning siger ja til en kirke, der ud fra sin protestantiske trosbekendelse vil jage afgudernes dystre invasioner på flugt.

 

TILBAGE