RETTEN OM STATENS MEDHOLD
23. marts 2017
 

Højesteretskendelsen vedrørende sagen om kirkelige vielser af par af samme køn er torsdag d. 23. marts kl. 12:00 blevet afsluttet ved, at domstolen gav staten medhold i, at lovgiverne ved indførelse af et kirkeligt ritual for homoseksuelle bryllupper ikke har overtrådt Danmarks Grundlovs 4. paragraf (som ifølge sin ordlyd forpligter staten til at ’understøtte’ landets evangelisk-lutherske kirke).

Dermed har Højesteret ifølge de 300 sagsøgende borgeres mening gjort gældende, at Danmark ikke længere kan betragtes (som den nuværende regering udtrykker det) ’et kristent land’ – forstået på den måde, at Danmark ikke i forfatningen fortsat tør erklæres som værende et protestantisk, konstitutionelt regime, hvor de styrendes magt over folk og kirke er begrænset. Højesteretskendelsen har ikke (som forventet) stået værn om den juridiske realitet, der beskytter landets kristne borgere mod statslige overgreb samt frasagt sig en lov, hvis skadelige konsekvenser for både folk og kirke forekommer åbenbar (og i uforsonlig modstand med kirkens bekendelse) og derfor fra højeste sted burde være blevet erklæret for ugyldig!

 Læs Højesterets dom, klik her!

 

TILBAGE