HØJESTERETSMØDET
16. marts 2017
 

En skarp afstregning af synspunkterne med henblik på forholdet ’Stat-Kirke’ blev fremlagt på retsmødet i Højesteret torsdag d. 16. marts i København. Borgernes advokat, Nikolaj Nikolajsen talte afklarende til de syv dommere om statens overgreb i kirkens indre forhold ved 2012 gennemførelsen af indførelse af et ritual i kirken for vielse af par af samme køn – og regeringens advokat (også kaldet ’kammeradvokaten’) understregede sit synspunkt, at statsforvaltningen har al ret til at gribe ind i kirkens forkyndelse og lærespørgsmål. Begge advokater procederede hver for sig i halvanden time. Dommen falder d. 23. marts kl. 12:00.


TILBAGE