---  RETSSAGEN  ---
www.mgslb.dk
2012-06-15
Bilag 1

 

DET NYE VIELSESRITUAL
 

Præludium - Salme - Hilsen

Indledningskollekt:

Lad os alle bede!

Kære Gud,

himmelske far.

Vores liv er i din hånd.

Du følger os gennem dage og nætter. Vi takker dig for de mennesker, vi deler livet med. For hvert kærligt blik, i hvis lys vi er modnet, og for hvert møde, der har åbnet verden.

Vi beder dig, udspænd din kærligheds himmel over os og styrk os ved din nåde, så vi aldrig tøver med at lægge vores liv i hinandens hænder.

Amen

Tale/Prædiken

Tilspørgsel og erklæring

Præsten siger: Så spørger jeg dig NN: Vil du have NN som ægtefælle? - Ja!

Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Ligeså spørger jeg dig, NN: Vil du have NN som ægtefælle? - Ja! Vil du elske og ære ham/hende og følges med ham/hende både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Så giv hinanden hånd derpå!

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger: I har allerede lovet hinanden at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå. Derfor forkynder jeg jer at være ægtefæller både for Gud og mennesker.

Præsten fortsætter:

Apostlen Paulus siger:

"Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd."

Forbøn: Lad os alle bede

Mens parret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:

Opstandne Herre og frelser,

kærlighedens kilde,

Vi beder dig: Velsign NN & NN.

Giv dem tro af din tro, glæde af din glæde, og vær med dem, når de nu slår følge ind i de nye dage, indtil de engang skal møde dig ansigt til ansigt.

Amen

Eller:

Gode Gud, kærlighedens kilde.

Vi beder dig: Velsign NN og NN.

Lad din troskab og kærlighed lyse for dem, når de slår følge ind i dagene, der kommer, indtil du engang vil møde dem ansigt til ansigt.

Amen

Fadervor. Salme

Tekstlæsninger, hvor præsten kan vælge imellem et udvalg af tekster eller selv vælge en tekst fra Gammel eller Ny Testamente,

Afslutningskollekt

Præsten siger:

Lad os alle bede!

Gud, du, som i dag har velsignet NN og NN.

Velsign os alle. Åbn vores hjerter, så vi kan hengive os uden frygt.

Lad dit lys omslutte os.

Lad din nåde løfte os og lad os ikke gå alene.

Almægtige Gud. Indskriv dine bud i vores hjerter og gør os levende.

Vær med os gennem sorger og glæder gennem al vores tid/ til den dag, hvor du samler os/ og bliver alt i alle.

Amen

eller

Gavmilde Gud.

Vi takker dig for den gave, at livet folder sig ud i kærlighed og hengivenhed. Vi takker dig for, at vi nu har hørt NN og NN love hinanden at ville følges gennem livet.

Lad deres løfte minde os om, hvad vi skal gøre os umage med i vores liv med hinanden.

Hjælp os til at spejle vores løfter i dit liv og din opstandelse, så vores tro bliver styrket, vores håb bekræftet, og vi får lyst og mod/ til at leve i din kærlighed.

I Jesu navn

Amen

Velsignelse. Salme.