---  RETSSAGEN  ---
www.mgslb.dk
2012-08-21

 

STIL REGERINGEN TIL ANSVAR
 

Hermed kommer jeg til mit egentlige ærinde! Hvad gør vi som troende i Danmark over for den gudløse lov og det fremmede ritual, som d. 15. juni er blevet ophøjet til ’ikrafttræden’ over det ganske rige? Hvorledes stiller nationens sande og oprigtige kristne sig til denne Sodoma-udfordring, der i sidste instans vil bringe Herrens mishag over kirke og folk? Eller sagt med andre ord: "er der 50 troende mænd og kvinder i dette land, som sammen med mig vil indstævne den siddende regering til (personificeret i dens statsminister, socialminister og kirkeminister) at møde i byretten i Domhuset i København for at afgive forklaring på det grundlovsbrud, som her er sket – og for med en efterfølgende retssag for øje at få gjort alle disse politikere, bisper og præster ansvarlig for den antikristelige handling, som de her har begået?

De, som vil være med til at indstævne de tre ministre, skal sende en mail til mail@johnynoer.dk med følgende indhold:

1) Fulde navn:
2) Fødselsdato:
3) Bopæl: Gade, Husnummer, evt. etage/sal, Postnummer & Bynavn
4) Telefonnummer:
5) Profession:
6) E-mail adresse (også selvom den fremgår af den afsendte e-mail)

Stævningens indhold kan læses under menupunktet: Sagsakter med titlen ’STÆVNING’ (klik på et af ordene). Som listen på ’medstridere’ øges, vil jeg fremover gøre rede for, hvorledes vi videre kan gribe sagen an – og hvad dette (for dem, som fortsat vil stå med i kampen) vil indebære for den enkelte.
 

Johny Noer